Milica Raičević – Nagrada Sači galerije za sliku “Fish(es)”

Slikarka Milica Raičević,  dobitnica je nagrade na takmičenju Showdown Saatchi Gallery u Londonu, 2010. godine za sliku pod nazivom  Fish(es) . Na slici je motiv tri ribice koje su  minimalistički, gotovo drsko, svedene na grafemu i oivičene isprekidanom linijom u gornjem levom uglu. Slika je crno-bela, sa uplivima hladnih ljubičasto-plavih tonova.

Sliku Fishe(s) kao i veći deo stvaralačkog opusa ove umetnice karakteriše  filozofsko promišljanje sveta, koje svojim snažnim asocijativnim zahtevima podstiče posmatrača da i sam pristupi individualnim, odnosno asocijativnim seansama, u kojima se dve osnovne komponente trajanja: materija i vreme, ponašaju kao aktivni kreatori, kako likovne, tako i filozofske vizije sveta. Milica Raičević slike fluidnih struktura, sa neobičnim koloritnim ekspozicijama, goni da progovore glasovima simboličkih vrednosti sa jasno naglašenim humanističkim akcentima.

 

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.