Izraelski vojni rabin odobrava silovanje

rabbissU odgovoru na pitanje „Da li je danas dozvoljeno izraelskim vojnicima da, primera radi, siluju devojke tokom borbe ili je tako nešto zabranjeno?”, Ejal Karim, rabin pukovnik pri izraelskom vojnom rabinatu, odgovorio je potvrdno.1

„Ratovi Izraela su verski ratovi koji se razlikuju od ostalih ratova koje vode druge zemlje međusobno”, objašnjava Karim i dodaje da tokom ovih ratova izraelski vojnik mora da održi borbenu sposobnost, usled čega zabrane koje ovu sposobnost slabe moraju biti ukinute čak i ako su vezane za moral.

„Vino koje je bilo u dodiru sa genitalijama, čija je upotreba zabranjena tokom mira, dozvoljava se u ratu da bi se održao dobar duh među ratnicima. Upotreba zabranjene hrane se takođe dozvoljava u ratu da bi se održala sprema ratnika, iako je zabranjena u mirno doba.”

„Isto tako, rat ukida zabrane na seksualne odnose. Iako je čak i druženje sa nejevrejskim ženama ozbiljna stvar, ono se dozvoljava tokom rata zbog razumevanja teškoća kroz koje prolaze ratnici. Budući da je uspeh rata naš cilj, Tora dozvoljava pojedincima da zadovolje zle porive u duši.”


  1. http://www.kipa.co.il/ask/show/17251-%D7%99%D7%A4%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94?fb_comment_id=fbc_10150811630815457_31584592_10151461095585457#f1c4c8e594 

Source: http://www.daysofpalestine.com/news/israeli-rabbi-israeli-soldiers-can-rape-palestinians-women/#sthash.N71GzQ7B.dpuf

Ostavite komentar