Početak » Članci etiketirani sa » lumpenproletarijat

Zatvorenici pobedili tim sa Harvarda u debatnom nadmetanju

Zatvorenici pobedili tim sa Harvarda u debatnom nadmetanju

U nadmetanju u debati održanom između tima sa prestižnog univerziteta Harvard i tri zatvorenika osuđenih na kazne zbog ubistva, pobedu su odneli zatvorenici. Naročito otežavajuća okolnost za zatvorenike je zabrana upotreba Interneta zbog koje su bili ograničeni u pripremi za debatu. Osim što je nivo pripremljenosti zatvorskog tima iznenadio protivnički tim, ostavio je i snažan […]

Protiv ideologije poštenja

Protiv ideologije poštenja

Često se kaže da, iako je korupcija na sve strane, sistem ne bi mogao da opstane da nema „poštenih“ ljudi. Ako se malo bolje razmisli, nema sumnje da je ovo tačna tvrdnja. „Pošteni“ pojedinci se trude da žive striktno od svog rada i da nikoga ne oštete bilo podmićivanjem, bilo krađom, laganjem ili iskorišćavanjem. Ipak, […]

Glorifikacija proletarijata i impotencija na levici

Glorifikacija proletarijata i impotencija na levici

Ocena da se poslednjih 30 godina vodi svojevrstan rat protiv radničke klase na raznim frontovima više ne bi trebalo da bude stvar kontroverze. Od direktnog fizičkog nasrtaja kroz masovno zatvaranje u okviru „rata protiv droga“1 pa sve do perfidnijih oblika kulturne demonizacije kroz najrazličitije televizijske programe, proletarijat trpi neviđene napade i optužbe. Dok BBC lansira […]