Košmarni defekti novorođenčadi u Iraku

Zagađenost zemlje, vode i vazduha, kao posledica sastava američke municije, naročito osiromašenog uranijuma, dovela je do zdravstvene krize epskih razmera u Iraku.

Deca koja se rađaju sa dve glave, jednim okom, više tumora, telesnim deformitetima, kao i poremećajima nervnog sistema, sada su uobičajena pojava u Iraku.

U nekim iračkim gradovima zdravstvene posledice su znatno teže od onih koje su zabeležene u periodu nakon bacanja atomske bombe na Japan, krajem Drugog svetskog rata.

Najviše stope su u gradu Faludži, koji je prošao kroz tri kampanje američkog bombardovanja (2003, 2004. i 2016), a smatra se da je na ovaj grad bačeno oko 2.000 tona osiromašenog uranijuma.

Danas se 14,7 odsto beba u Faludži rađa sa deformitetima, što je stopa viša od one u Hirošimi i Nagasakiju nakon Drugog svetskog rata. Stopa srčanih mana i defekata nervnog sistema novorođenčadi 33 puta je viša nego u Evropi.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.