Oznaka: aplikacije

Znate li kome sistemi Android i iOS šalju vaše podatke?
Članak

Znate li kome sistemi Android i iOS šalju vaše podatke?

Nedavno objavljeno istraživanje pod imenom „Ko šta zna o meni? Pregled prenosa podataka trećim licima u mobilnim aplikacijama”1 koje je sprovela grupa stručnjaka pokazuje da 73% mobilnih aplikacija na sistemu Android i 43% na sistemu iOS šalje podatke o lokaciji trećim licima. 93% Android aplikacija kontaktira misteriozni domen safemovedm.com, a značajan broj šalje lične podatke...