Oznaka: Argiri Emmanuel

Vera Vratuša Žunjić – Aktuelnost spora o odnosu činilaca tranzicije u kapitalističke društvene odnose
Članak

Vera Vratuša Žunjić – Aktuelnost spora o odnosu činilaca tranzicije u kapitalističke društvene odnose

Tranzicija iz tradicionalnog u moderno društvo i kulturne vrednosti Da li doista autori koji koriste pojam „tranzicija“ u posebnom značenju prelaza od državno-planskog regulisanja privrede na tržišno regulisanje i od autoritarnog jednopartijskog sistema političkog upravljanja na višepartijski sistem parlamentarne demokratije u zemljama bivšeg „realnog socijalizma“, uglavnom stavljaju akcenat na odlučujući značaj evolutivne promene kulturno-idejnih i...

Vera Vratuša Žunjić – Tumačenja jednakosti i slobode i strategije društvenog razvoja
Članak

Vera Vratuša Žunjić – Tumačenja jednakosti i slobode i strategije društvenog razvoja

Hipoteza o društvenoj uslovljenosti tumačenja osnovnih vrednosti i formulisanjа strategija društvenog razvoja Akteri Velike francuske revolucije s kraja osamnaestog veka su zahteve svih revolucionarnih pokreta za jednakošću i slobodom učvrstili kao dominantne vrednosti ili predstave o poželjnoj i pravednoj orijentisanosti društvenog delanja u procesu društvenog razvoja “novog doba”. Pod društvenim razvojem ovde se podrazumeva proces strukturalnih preobražaja...