Home » Posts tagged with » Bertolt Breht

Bertolt Breht – Izabrane pesme II

Bertolt Breht – Izabrane pesme II

Ćilimari Kujan-Bulaka slave Lenjina Često je slavljen i obilato Drug Lenjin. Ima poprsja i kipova. Gradovi su po njemu dobijali imena, i deca. Drže se govori na mnogim jezicima, Ima skupova i manifestacija, Od Šangaja do Čikaga, Lenjinu u čast. Ali evo kako su ga slavili ćilimari iz Kujan-Bulaka, Malog mesta u južnom Turkestanu: Dvadeset […]

Bertolt Breht – Izabrane pesme

Bertolt Breht – Izabrane pesme

Pohvala revolucionaru Kad se pojača tlačenje Mnogi se obeshrabre. No njegova hrabrost jača. On organizira svoju borbu Za paru nadnice, za vodu za čaj I za vlast u zemlji. On pita vlasništvo: Odakle si? On pita nazore: Kome koristite? Tamo gdje se uvijek šuti – On će govoriti. Tamo gdje vlada tlačenje a govore o […]