Oznaka: Charles Bettelheim

Vera Vratuša Žunjić – Tumačenja jednakosti i slobode i strategije društvenog razvoja
Članak

Vera Vratuša Žunjić – Tumačenja jednakosti i slobode i strategije društvenog razvoja

Hipoteza o društvenoj uslovljenosti tumačenja osnovnih vrednosti i formulisanjа strategija društvenog razvoja Akteri Velike francuske revolucije s kraja osamnaestog veka su zahteve svih revolucionarnih pokreta za jednakošću i slobodom učvrstili kao dominantne vrednosti ili predstave o poželjnoj i pravednoj orijentisanosti društvenog delanja u procesu društvenog razvoja “novog doba”. Pod društvenim razvojem ovde se podrazumeva proces strukturalnih preobražaja...