Home » Posts tagged with » Druga dalmatinska

Samožrtvovanje Druge dalmatinske na Sutjesci

Samožrtvovanje Druge dalmatinske na Sutjesci

Početak pete neprijateljske ofanzive zatekao je Drugu dalmatinsku brigadu na prostora Sinjajevine (Gola Glava, Štitarica, Gusar, Bistrica), gde je brigada vodila borbu sa delovima 1. nemačke divizije koja je nastupala sa pravca Kolašina preko Sinjajevine ka Šavniku i Žabljaku. Pod pritiskom brojno jačih neprijateljskih snaga, a u sklopu opšteg zadatka 2. proleterske divizije, brigada se […]