Home » Posts tagged with » Egzistencijalizam

Žan-Pol Sartr – Čas bumeranga, treće razdoblje nasilja

Žan-Pol Sartr – Čas bumeranga, treće razdoblje nasilja

Ne tako davno davno Zemlja je brojala dve milijarde stanovnika, ili pak pet stotina miliona ljudi i milijardu i pet stotina miliona domorodaca. Prvi su raspolagali sa Rečju, a drugi su se njome služili. Između onih i ovih — prodani kraljevići, vazali, i jedna lažna potpuno izmišljena buržoazija služili su kao posrednici. U kolonijama istina […]