Oznaka: Evropa danas

Miroslav Krleža – Amsterdamske varijacije
Članak

Miroslav Krleža – Amsterdamske varijacije

Živimo u doba prepotopnih morskih zmija. Kod Loh Nesa u Škotskoj, fotografirali su tajanstvenu morsku neman i priredili nekoliko posebnih izdanja s tom diluvijalnom senzacijom, te nije pretjerano ako se kaže, da nas biju talasi biblijskog potopa, za koji je već Luj Petnaesti govorio da dolazi poslije njega. Kao na đavolskim slikama po starim kalendarima,...