Oznaka: Ho Ši Min

Ho Ši Min – Put koji me je doveo do lenjinizma
Članak

Ho Ši Min – Put koji me je doveo do lenjinizma

“… nećemo tolerisati verbalne osude imperijalizma, sve dok one ne podrazumevaju vođenje revolucionarne borbe za oslobođenje kolonija (i zavisnih naroda) od sopstvene imperijalističke buržoazije. To je licemerje buržuja u radničkom pokretu. Belgijska ili neka druga Partija koja na rečima osuđuje imperijalizam, a ne vodi revolucionarnu borbu u “sopstvenim” kolonijama za rušenje “sopstvene” buržoazije – ne...

Ho Ši Min – Civilizacija koja ubija
Članak

Ho Ši Min – Civilizacija koja ubija

Ovaj članak je pisao vijetnamski lider Ho Ši Min za La Correspondence Internationale 1924. godine obrađujući temu zločina evropskih kolonizatora. Kako belci civilizuju crnce. Činjenice koje se ne spominju u udžbenicima istorije. Ako je linč–koji severnoameričko stanovništvo nanosi crncima–nehumana praksa, ne znam kako da kvalifikujem kolektivne zločine Evropljana počinjene u ime civilizacije nad afričkim stanovništvom....