Home » Posts tagged with » Miroslav Krleža

Miroslav Krleža – Varijacije na temu o umjetničkom stvaranju

Miroslav Krleža – Varijacije na temu o umjetničkom stvaranju

Izraz ili odraz  Čovjek u paleolitu doživio je nesumnjivo živi pogled krave i on ga je umjetnički izrazio, a nije ga samo odrazio. U ovome, čini se, leži čitav problem. Govoriti da je umjetnost „subjektivni odraz objektivne stvarnosti”, znači govoriti potpuno prazno, idealistički, kao Husserl ili Rehmke. Gledati u оkо krave na paleolitski, na kretski, […]

Miroslav Krleža – Žene na kiši

Miroslav Krleža – Žene na kiši

Gledam žene gdje čekaju brašno i petrolej na kiši. Kod mene u peći pucketa vatra i modri plamičci plešu u crvenom i toplo je. I puna je glazbe soba moja i snova i boja. A vani ludi vihor duva i pljušti kiša sa snijegom. Na tom vjetru, šibane vodenim mlazom, čekaju žene na kiši brašno […]

Miroslav Krleža – Amsterdamske varijacije

Miroslav Krleža – Amsterdamske varijacije

Živimo u doba prepotopnih morskih zmija. Kod Loh Nesa u Škotskoj, fotografirali su tajanstvenu morsku neman i priredili nekoliko posebnih izdanja s tom diluvijalnom senzacijom, te nije pretjerano ako se kaže, da nas biju talasi biblijskog potopa, za koji je već Luj Petnaesti govorio da dolazi poslije njega. Kao na đavolskim slikama po starim kalendarima, […]