Home » Posts tagged with » Političari

Najgluplje izjave političara!

Najgluplje izjave političara!

Većina onih među vama koji su školovani za vreme socijalizma, imali su prilike da, u nekom trenutku svojih života, porede svoje opšte obrazovanje i znanje sa obrazovanjem prijatelja ili poznanika sa Zapada. Usled rane i uske specijalizacije, logično je i da kapitalistička društva proizvode slabo obrazovane mase, kojima se lako manipuliše po pitanjima strukture društvenog uređenja, ekonomske politike […]