Seksističke reklame iz 20.veka


Seksizam je verovanje da se fizičke i mentalne razlike među polovima moraju reflektovati na različiti položaj rodova u društvu i označava diskriminaciju suprotnog pola. Seksistički intonirane reklame ovog tipa danas se smatraju nekorektnim oblikom marketinga, ali objektivizacijom ženskog tela, marketinški seksizam poprima nove forme, a kako je nekad izgledao pokazuju sledeći oglasi:

 article-0-16B0E78E000005DC-570_964x852

seksisticki-oglasi13

seksisticki-oglasi12

seksisticki-oglasi11

seksisticki-oglasi10

seksisticki-oglasi9

seksisticki-oglasi8

seksisticki-oglasi6

seksisticki-oglasi5

seksisticki-oglasi4

seksisticki-oglasi3

seksisticki-oglasi2

seksisticki-oglasi1

seksisticki-oglasi

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.