Drugi međunarodni simpozijum nauke za narod

Drugi međunarodni simpozijum nauke za narod
Ferhat Gerček sa hodalicom koja nosi njegovo ime
Ferhat Gerček sa hodalicom koja nosi njegovo ime

Od 31. oktobra do 2. novembra ove godine održaće se 2. međunarodni simpozijum nauke za narod u organizaciji udruženja Narodnih inženjera i arhitekata. Reč je o udruženju koje ima za cilj da svoje tehničko znanje stavi u službu siromašnih i eksploatisanih, razvijanjem projekata za njih. Primeri koje treba istaći:

 • uspostavljanje narodnih bašti u kojima građani mogu uzgajati sopstveno voće i povrće i time ukinuti zavisnost od imperijalističkog nametanja prehrambenih proizvoda zasnovanih na genetičkim modifikacijama, agresivnim pesticidima i sintetičkim đubrivima;
 • izgradnja vetrogeneratora za proizvodnju električne struje za (delimično) pokrivanje energetskih potreba stanovništva, te delimično ukidanje zavisnosti od energetskih monopola;
 • hodalica „Ferhat Gerček” – uređaj koji omogućava ljudima sa paralizom kičme da stoje1;
 • razvoj računarskih igara obrazovnog karaktera sa naglaskom na vrednosti kao što su solidarnost i borba za slobodu;
 • izgradnja jeftinih kuća od opeke sa efikasnim grejanjem i izolacijom od vlage, kao vid otpora gentrifikaciji siromašnih kvartova.

U nastavku prenosimo poziv na simpozijum i program.

Poziv na Drugi godišnji simpozijum „Nauka i inženjerija za narod – Eda Juksel”

Narodni inženjeri i arhitekte organizuju Drugi godišnji simpozijum „Nauka i inženjerija za narod – Eda Juksel”. Ove godine podižemo simpozijum na međunarodni nivo sa govornicima iz inostranstva. Na prošlogodišnjem simpozijumu pokrili smo nekoliko tema o tome kako imperijalizam i njegovi saradnici pokušavaju da sprovedu urbanu transformaciju, komercijalizaciju vode, saobraćaja, obrazovanja, energije i poljoprivrede. Osim toga, održali smo diskusiju o zavisnosti naše zemlje od imperijalizma i posledicama njegove politike naročito na polju inženjerije i arhitekture. Kao inženjeri i arhitekte i javni intelektualci u društvu, diskutovali smo o svojoj ulozi i kako se treba boriti protiv takve politike. Na ovogodišnjem simpozijumu plan nam je da predstavimo inženjerske i arhitektonske projekte u službi naroda iz naše zemlje i sveta. Cilj nam je da kroz ceo simpozijum odgovorimo na pitanje kako postati inženjer i arhitekta za narod.

Imperijalizam napada sva polja inženjerije i arhitekture. Ljudi se ubijaju hemijskim oružjem. Imperijalistički monopoli dominiraju poljoprivrednom politikom kolonizovanih zemalja u kojima su ljudi primorani da jedu genetski modifikovane poljoprivredne proizvode. Pod izgovorom urbane transformacije, gradovi i parkovi se uništavaju, a siromašni se primoravaju na iseljenje iz svojih kvartova ili gube dom. Kroz imperijalističke IT kompanije vrši se nadgledanje aktivnosti građana na Internetu, tajno se prikupljaju lični podaci i pojedini građani se stavljaju na crne liste. Voda, osnovni element našeg svakodnevnog života, komercijalizuje se. Politika u polju energije i saobraćaja ne uzima u obzir potrebe stanovništva već se daje prednost profitu. Imperijalisti uništavaju prirodu pokušavajući da uvećaju profit. Privatizacija obrazovanja se sprovodi u korist imperijalizma kroz međunarodne dogovore i profesionalne inženjerske primene.

Kao odgovor na brutalni napad imperijalizma, umesto da dajemo savete protiv imperijalističke politike, moramo ustati i boriti se, organizovati se i sagraditi otpor zajedno sa svim narodima sveta. Saopštenja za štampu i ulični protesti su svakako bitna sredstva borbe protiv imperijalizma i njegovih domaćih saradnika. Međutim, prvenstveni vid borbe treba da bude u mogućnosti da razvije alternative za društvo u svim poljima koja su pod uticajem i pod napadom imperijalističke politike.

Gde god postoji otpor imperijalizmu, u polju inženjerije i arhitekture ljudi su mogli da razviju sopstvene antiimperijalističke metode i strategije. Iskustva socijalističkih zemalja i narodne borbe, od Vijetnama do Palestine, Kube, Kine i Sovjetskog Saveza, preneta su u današnjicu. Kroz predstojeći simpozijum, sakupićemo iskustva iz prošlosti i dati detaljne informacije o inženjerskim i arhitektonskim projektima koje smo razvili u korist naroda. Kao alternativu iskrivljenom pogledu na inženjeriju i arhitekturu sadašnjeg sistema, daćemo predlog ideje inženjerije i arhitekture za narod.

Mi smo revolucionarni inženjeri, arhitekte i urbanisti koji pokušavaju da promovišu ideju inženjerije za narod pre nego inženjerije za profit i monopole. Od 1987. godine osim naše stručne uloge, borimo se za nezavisnost, demokratiju i socijalizam u Turskoj. Nismo se zadržali samo na svojim stručnim obavezama. Probleme radničke klase tretiramo kao sopstvene i iskazujemo solidarnost u njihovoj borbi. Smatramo se delom radničke klase i ne smatramo svoju borbenu strategiju drugačijom u bilo kom pogledu osim kao [borbu] za nezavisnost, demokratiju i socijalizam.

Nikada nismo ćutali kada vlast tlači radničku klasu radi održanja trenutnog sistema eksploatacije. Ustali smo protiv onih koji eksploatišu druge, koji silom zauzimaju prirodne resurse, koji uništavaju prirodu i ekološki sistem zbog profita. Drugim rečima, suprotstavili smo se imperijalizmu i njegovim saradnicima, onima koji su odgovorni za ugnjetavanje. Borimo se za ekonomska i demokratska prava svojih kolega, da sprečimo imperijalističku eksploataciju i nastavićemo da ustajemo [protiv nepravde] i da se borimo.

Pružaćemo otpor sadašnjem sistemu tako što ćemo razvijati alternative, stvarati inženjersku praksu i neprestano unapređivati postignuća kroz mišljenje javnosti. Razumevanjem problema i potreba naroda i radeći sa njim, nastavićemo da razvijamo i stvaramo nove alternative.

Svoju snagu dugujemo prošlosti i veri. Naša snaga dolazi od Ede Juksel, Judžela Šimšeka, Omera Čoškunirmaka, Ismeta Erdoana, Tulin Ajdin Bakira, Hasana Balikčija, koje je borba za socijalizam i demokratiju učinila besmrtnima. Želeli bismo da vas pozovemo da se pridružite našoj borbi protiv imperijalizma i njegovih domaćih saradnika.

Želeli bismo da pozovemo svoj narod, naročito svoje kolege, na Drugi godišnji simpozijum „Eda Juksel” koji će se održati od 31. oktobra do 2. novembra u kvartu Kučukarmutlu u Istanbulu.

Naša snaga je solidarnost!
Inženjeri za narod, ne za profit!
Mi smo inženjeri i arhitekte, mi smo u pravu, pobedićemo!

Narodni inženjeri i arhitekte

Program

Tema 1: Hrana i poljoprivreda

 • Imperijalistička politika prehrane i poljoprivrede (GMO, sterilno seme, itd)
 • Primeri iz ostalih zemalja
 • Naš primer: narodne bašte

Tema 2: Inženjerija i arhitektura – za koga i kako?

 • Inženjeri i arhitekte o zapošljavanju
 • Inženjeri i arhitekte o organizaciji
 • Inženjerijsko i arhitektonsko obrazovanje, stručna inženjerija
 • Inženjerija i arhitektura za narod

Tema 3: Informacione tehnologije

 • Informaciona politika imperijalizma (praćenje podataka, nadgledanje, cenzura)
 • Informatika i komunikacija kao alat u psihološkom ratu i naše alternative
 • Informatika i obrazovanje
 • Slobodan softver

Tema 4: Primeri inženjerije i arhitekture za narod širom sveta

 • Međunarodno iskustvo

Tema 5: Gentrifikacija i napadi urbane transformacije na pravo na stanovanje

 • Urbana transformacija u svetu i narodni otpor
 • Urbana transformacija i otpor u Turskoj
 • Naše alternative: amelioracija (kuće od opeke, izolacija)

Tema 6: Prirodna sredina i energija

 • Imperijalistička politika prirodne sredine i energije (komercijalizacija vode, suša, isušivanje tokova, hidroelektrične centrale)
 • Primeri naroda širom svetaNarod koji stvara sopstvene energetske izvoreNaša alternativa: vetrogeneratori, energetski bicikli, hodalica za nepokretne

Tema 7: Saobraćaj

 • Imperijalistička politika saobraćaja
 • Prevoz za narod, primeri iz sveta

Više informacija na: [email protected], http://www.ivmedergisi.com/


 1. Nazvana po sedamnaestogodišnjem momku koji je 2007. godine ostao paralizovan nakon policijskog prebijanja.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.