Nova injekcija dužničkog ropstva za Srbiju

MMF odobrio 1,2 milijarde evra stendbaj aranžmana Srbiji

serbiaJuče, 23. februara 2015., Međunarodni monetarni fond (MMF) je objavio saopštenje za štampu u kojem obaveštava da je Srbiji odobren stendbaj aranžman za 2015. godinu u visini od 1,2 milijarde evra. MMF dalje zahteva nastavak tzv. „strukturalnih reformi” naročito u pogledu smanjenja budžetskih troškova na državnih preduzeća, istovremeno hvaleći preduzete mere „fleksibilizacije” tržišta rada i smanjenje penzija, te plata u državnom sektoru. Kako navodi saopštenje, tri stuba novog programa pomoći su:

  1. Nastavak fiskalne konsolidacije započete 2014. sa ciljem smanjenja tršokova na preduzeća u državnom vlasništvu i socijalna davanja.
  2. Jačanje finansijskog sektora sa ciljem rešenja pitanja nelikvidnih kredita, pri čemu se Srbija obavezala da će stvoriti strategiji njihovog smanjenja.
  3. Podstrek konkurentnosti [ekonomije] i [njenom] rastu rešenjem pitanja državnih preduzeća, olakšavanjem zapošljavanja i otpuštanja, a naročito pojednostavljenjem izdavanja građevinskih dozvola.

Odavde možemo zaključiti da MMF zahteva dalje mere u smanjenju državnih troškova na ono šta oni smatraju da je teret: najugroženiji. Pozivaju na zatvaranje ili privatizaciju 500 državnih preduzeća, i smatraju da će se daljim smanjenjem i ukidanjem radničkih prava otvarati nova radna mesta – iako je logika sumnjiva da se otpuštanjem radnika otvaraju radna mesta, sigurno je da bude li novih radnih mesta, radnici će raditi više za manje uz povećan rizik od otpuštanja. Koje će konkretno mere Srbija preduzeti po pitanju nevraćenih kredita, pitanje je, ali znamo da je popularna metoda konfiskacija imovine.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „IMF Executive Board Approves €1.2 billion Stand-By Arrangement for Serbia”, https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1567.htm

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.