Air Serbia: javnim sredstvima omogućeni profiti

Air_Serbia_-_Airbus_A319_(14018782895)Nakon što se u ponedjeljak Air Serbia pohvalila poslovnim rezultatima u 2014. godini i neto profitom od 2,7 milijuna eura, jučer je Transparentnost Srbija ukazala na neke netržišne preduvjete koji su taj profit učinile mogućim. Naime, iznos taksi kojih se beogradski Aerodrom Nikola Tesla odrekao u devet mjeseci protekle godine u korist Air Serbia šest puta premašuje ostvareni neto profit kompanije.

Podsjetimo, Air Serbia je nastala privatizacijom JAT-a, odnosno strateškim javno-privatnim partnerstvom između države Srbije i Etihada. Priča o privatizaciji i partnerstvu bila je začinjena klasičnim motivima o inherentnoj neučinkovitosti državnog vlasništva i javnog upravljanja poduzećima. No, ustupci i subvencije koji su ugovorom između Srbije i Etihada omogućeni kompaniji Air Serbia ukazuju na sasvim drukčiju pozadinu pri procjenjivanju uspješnosti ili neuspješnosti određenog modela upravljanja.

Pored toga što je vlada osigurala privilegiranu poziciju Air Serbiai na tržištu ustupkom koji se sastoji od uklanjanja obveze podmirivanja aerodromskih taksi za 2015. godinu, na sjednici vlade održanoj 11. decembra prošle godine utvrđen je Nacrt sporazuma o oprostu duga između Air Serbije i Aerodroma i za 2014. godinu. Također, prethodno stvoren dug JAT-a prema beogradskom aerodromu bio je, uz dug prema JAT tehnici, zapravo jedini dug JAT-a. Dugova prema privatnim kompanijama nije bilo, već samo prema državnim. Dakle, taj dug koji je služio kao oslonac u narativu o nužnosti privatizacije, samom privatizacijom je otpisan. Pritom se javlja zdravorazumsko pitanje: zašto se to isto nije moglo napraviti i bez privatizacije?

Razlog zbog kojeg je Transparentnost Srbije pokrenula priču sastoji se zapravo u tehničkom detalju na kakvima vole inzistirati antikorupcionaške agende. Naime, u ovom slučaju se ne radi o državnoj pomoći određenom privatnom poduzeću pri čemu se prihoda odriče vlada, odnosno direktno državni budžet, već o pomoći kojom se prihoda odriče Aerodrom u kojem je država dioničar i sukladno proceduri je vlada kao dioničar mogla samo preporučiti oprost dugova. Bez obzira na prijepore oko tehničkih procedura, politička procedura je jasna: javnim sredstvima se jamče privatni profiti.

Test je preuzet sa: Bilten, http://www.bilten.org/?p=5178

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „Air Serbia: javnim sredstvima omogućeni profiti”, http://www.bilten.org/?p=5178

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.