Francuska policija: Levičari podstiču izbeglice na nasilje

Foto: Steve Finn/The Telegraph

 

Francuski i britanski radikalni levičari “manipulišu imigrantima” da organizuju masovni proboj u tunel kanala i isprovociraju nasilne sukobe sa snagama bezbednosti, izjavio je portparol francuskog policijskog sindikata u luci Kale u sredu.

Prema njegovoj izjavi, neki od ovih komunista i anarhista pripadaju Mreži bez granica, organizaciji koja podržava slobodu kretanja i bori se protiv kontrole ljudskih migracija organizovanjem međunarodnih graničnih kampova, demonstracijama, direktnom akcijom i kampanjama protiv deportacije.

Iako Mreža nije preuzela odgovornost za takve akcije, francuska policija ih direktno optužuje za napetost između imigranata i policije.

Lokalne vlasti i štampa su izvestile da je u utorak uveče, oko 200 migranata pokušalo da pređe u Britaniju kroz tunel, rušeći spoljašnju ogradu i prkoseći policiji, uzvikujući: “Otvorite granice ”.

Očigledno je da policijska tortura nad migrantima, pendrečenje i upotreba suzavca, kontrola kretanja kao i nehumani uslovi života u pograničnim kampovima, prema francuskoj policiji i medijima, nisu faktori koji podstiču nasilnu reakciju.

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.