Makedonija suzavcem i gumenim mecima protiv imigranata (VIDEO)

https://youtu.be/YD_i3s-8NNs

Makedonske policijske snage, sakrivene iza žičanog zida poput Mađarskog, otvorili su paljbu gumenim mecima i šok bombama na imigrantske porodice koje pokušavaju da se domognu Evrope putem Balkana.

Usled priliva imigranata, Makedonija je juče proglasila vanredno stanje i zatvorila južnu granicu. Procenjuje se da je preko 3000 osoba zarobljeno na ničijoj zemlji između Makedonije i Grčke, kod prelaza Đevđelija.

Kao podrška ovoj akciji koriste se oklopna vozila, a granicom je razvijena ograda od bodljikave žice sa žiletima.

I ova vazalna država poput Mađarske i njenog zida na granici sa Srbijom; poput Slovačke koja se ograničava na pomoć isključivo hrišćanskim izbeglicama (da li su pomogli Ukrajincima?); nema problema sa upotrebom sile nad nemoćnima pa čak i nad celim porodicama radi ispunjenja uloge u odbrani interesa  svog briselskog vladara.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://edition.cnn.com/2015/08/20/europe/europe-migrant-crisis/ http://www.reuters.com/article/2015/08/21/us-europe-migrants-macedonia-idUSKCN0QQ0ML20150821

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.