Papa se izvinio Južnoj Americi za nanetu patnju

2015-07-09t152358z912991633gf10000153895rtrmadp3pope-latam-boliviaTokom osvajanje Amerike (kako severne, tako i centralne i južne), evropski katolički kolonizatori  su razorili ovaj kontinent na sve moguće načine počev od silovanja žena, preko ubijanja žena i dece pa sve to raseljavanja zona koje su predstavljale glavne izvore prehrane. Ceo proces je praćen uništenjem urođeničke kulture školovanjem, nasilnom promenom jezika, rezervatima i slično. Ne samo da su urođenička plemena gotovo zbrisana već je i njihovu versku, medicinsku i ceremonijalnu praksu crkva demonizovala.

Papa Franja je u svojoj skorašnjoj poseti Boliviji, njegovom prvom predsedniku urođeničkog porekla, Evu Moralesu, izneo zvanično i duboko izvinjenje zbog grehova i zločina crkve nad narodima Amerike.

Papa je istakao da su nad urođeničkim narodima Amerike počinjeni veliki gresi u ime Boga i zbog toga je zatražio oprost ne samo u ime crkve već i u ime zločina koje su počinili osvajači ovog kontinenta.

Osim pape Franje i njegov prethodnik Jovan Pavle II se 1992. godine u poseti Dominikanskoj Republici izvinio za bola i patnje nanetim urođenicima tokom 500 godina prisustva katoličke crkve.

Papino je izvinjenje primljeno sa ovacijama, a cilj izvinjenja je pomirenje između urođeničkih naroda i doseljenika. Ne treba, međutim, zaboraviti da kolonijalizam i u moderno doba funkcioniše na isti način: u ime kapitala, imperijalizam porobljava narode trećeg sveta uništavajući im kulturu namećući svoju pod prividom superiornosti. Kulturni imperijalizam pokušava da nas ubedi da je naša kulturna inferiorna i bezvredna, te da moramo da prihvatimo Zapadne vrednosti brišući nam identitet.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.ewao.com/a/1-pope-francis-apologizes-to-indigenous-america-for-grave-sins-committed-by-church

One Response to Papa se izvinio Južnoj Americi za nanetu patnju

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.