EU: Izbeglička kriza i maloletnička prostitucija

EU: Izbeglička kriza i maloletnička prostitucija

Prostitute_tjTalas bliskoistočnih izbeglica koji je pristigao u Evropu kao posledica imperijalističkih ratova postao je jedan od faktora društvene nestabilnosti u Evropi doprinoseći rastućem raslojavanju pod pritiskom kapitalizma vođenog neoliberalnom politikom.1

Jedan od problema evropskog društva je naročito došao do izražaja usled priliva dece izbeglica sa Bliskog Istoka i iz Afrike, koji su na evropsko tle došli bez roditelja: maloletnička prostitucija. Usled zabrane ulaska izbeglicama u EU, deca završe potpuno sama. Državna medij Ujedinjenog Kraljevstva, BBC, napravio je reportažu sa maloletnicima na ulicama Rima povodom situacije koju proživljavaju.

Haled, 14-godišnjak, u razgovoru kaže da je prinuđen da prodaje drogu da bi se prehranio. On navodi da se prostitucijom bave deca iz Egipta, Tunisa, Maroka, i za to dobiju od 30 do 50 evra. Iako se on ne bavi prostitucijom, proces mu je dobro poznad. Naime, „mušterije” deci često ponude hranu, ponekad cigaru, potom pokažu nešto novca i zatraže seks. Nije im bitno godište.

Prema rečima Karlote Belini iz organizacije „Spasimo decu” u Italiji, deca su spremna da urade šta god je potrebno da bi zaradile novac, a to znači izrabljivanje. Nažalost, kako kaže, deca imaju i drugu alternativu, tj. prostituciju. Budući da po italijanskom zakonu deca ispod 14 godina ne mogu ići na sud, te zbog toga predstavljaju važno sredstvo za organizovan kriminal.

Osim dece, žene se često nalaze prisiljene na prostituciju da bi otplatile dugove trafikantima koji švercuju ljude u Evropu. Često umesto para dobiju hranu.


  1. http://www.princip.info/2015/09/29/jaz-izmedu-bogatih-i-siromasnih-u-eu-sve-veci/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.