Primirje na staklenim nogama: FARC-EP u ćorsokaku antiimperijalističke borbe

0010809750Nakon „istorijskog” dogovora između kolumbijske gerilske organizacije FARC-EP i vlade Kolumbije koji je trebalo da okonča 50-godišnji sukob i donese mir ovoj zemlji, primirje se nalazi na staklenim nogama. Rukovodstvo FARC-EP-a je hitno sazvala države koje garantuju mirovni proces, Kubu i Norvešku, kao i države koji pružaju podršku, Venecuelu i Čile, da bi ih izvestila o opasnosti po održanje primirja potpisanog 20. jula.

Prema navodima FARC-EP-a, država Kolumbija ne poštuje dogovori i nastavlja sa vojnim akcijama protiv gerile. Sa druge strane FARC-EP sprovodi akcije deeskalacije vojnog sukoba i upozorava na negativni presedan koji utiče na gubitak poverenja.

Osim sazivanja država koje su posredovale u mirovnom procesu, FARC-EP su zatražile i sastanak sa specijalnim izaslanikom vlade SAD-a za mirovni proces u Kolumbiji, Bernardom Aronsonom, kao i sa predstavnikom nemačke vlade, Tomom Kenigsom, te specijalnim izaslanikom Evropske Unije, Eamonom Gilmorom, da bi ih izvesila o teškoćama koje prekid vatre čine neodrživim.

Stavovi FARC-a se mogu oceniti kao veoma naivnim za organizaciju koja je tokom 50 godina gerilske borbe u više navrata vodila mirovne pregovore i pokušavala da se iz vojnog pretvori u politički pokret. Svaki pokušaj je završen novim porazom FARC-a i desetinama mrtvih. Ako im nije dovoljan sopstveni primer, mogu se uveriti da idu ćorsokakom budu li se ugledali na primer ostalih latinoameričkih zemalja koje su napustile svoju borbu u korist imperijalizma.

Detaljniju analizu možete pročitati u tekstu o deklaraciji međunarodnog Anti-imperijalističkog fronta o mirovnom procesu u Kolumbiji.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.librered.net/?p=41163

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.