SAD: Siromaštvo prisiljava žene da same vrše abortus

SAD: Siromaštvo prisiljava žene da same vrše abortus

abortion.jpeg_1718483346Novo istraživanje je pokazalo da je u Teksasu između 100,000 i 240,000 žena, većinom iz Južne Amerike, makar jednom samostalno izvršila abortus. Radi se o državi SAD-a u kojoj konzervativci dobijaju borbu za reproduktivna prava žena.

„Nisam imala novca da odem u San Antonio ni u Korpus kristi. Nisam imala ni za prevoz po gradu”, rekla je jedna mlada žena kada su je upitali zašto je to učinila. Ovaj odgovor je deo šire studije Univerziteta u Teksasu objavljene ranije ove nedelje koja ukazuje na zabrinjavajuće kretanje među ženama sa niskim primanjima, uglavnom Latinoamerikanki, prisiljenih da izvrše abortus same na sebi usled nemogućstva da si ga priušte u klinici.

Od 2013. godine, zakoni protiv abortusa u Teksasu zahtevaju od klinika da ispune niz zdravstvenih normi koje su dovele do zatvaranja više od polovine centara za prekid trudnoće. Zatvaranje klinika je pogodilo veliki broj ljudi. Od 26 miliona stanovnika u Teksasu, 5.4 miliona žena je u dobu polne zrelosti, broj koji ovu državu čini drugom u SAD-u. Preostalih 14 klinika su locirane uglavnom u gradovima što ih čini gotovo nepristupačnim za žene koje žive blizu meksičke granice.

„Većina ispitanih žena je priznalo da bi radije išle u bolnicu nego same izvele zahvat”, rekao je Daniel Grosman, profesor reproduktivnih nauka na Univerzitetu Kalifornije i jedan od autora istraživanja. Borba za legislaciju o prekidu trudnoće je dospela do Vrhovnog suda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.