Umesto da zatvori Gvantanamo, Obama planira ekspanziju baze!

SAD će potrošiti 240 miliona dolara za izgradnju novih objekata u vojnom logoru Gvantanamo na Kubi.1

Pentagon će utrošiti 240 miliona u izgradnju nove infrastrukture i renovaciju starih zgrada u mornaričkoj bazi.

Predsednik Barak Obama je obećao da će zatvoriti ovu vojnu bazu na okupiranoj kubanskoj zemlji, tokom njegove predsedničke kampanje 2008. godine, ali se predomislio nakon preuzimanja dužnosti u 2009. godini.

Kuba je u više navrata insistirala da SAD vrate okupiranu teritoriju, kao deo normalizacije odnosa između dve zemlje, koja je stupila na snagu u decembru 2014. godine.

Jedna od pet građevinskih firmi koja će učestvovati u ovim radovima – Munilla Construction Management LLC – biće plaćena 63 miliona dolara za izgradnju škole za decu vojnika i civila koji rade u bazi, što nam govori da SAD ne planiraju zatvaranje baze u skorije vreme.

U bazi živi oko 6.000 ljudi, uključujući i preostale zatvorenike koji su dovedeni nakon događaja od 11. septembra, 2001. godine.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://www.telesurtv.net/english/news/Instead-of-Closing-Guantanamo-the-US-Invests-in-Expansion-20160707-0010.html  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.