Donošenje presude Sadamu Huseinu i njegov odgovor (VIDEO)

Dok je sudija Raouf Abdul Rahman, 5. novembra 2006. godine, čitao naglas smrtnu presudu Sadamu Huseinu, bivši irački predsednik nije ćutao, već je istovremeno, nadglasavajući se sa sudijom, imao šta da poruči iračkom narodu.

“Živeo narod, dole izdajnici!” – uzvikivao je predsednik Husein.

“Bog je najveći! Dole osvajači! Prokleti da ste… i vaš sud! Vi ste neprijatelji čovečanstva! Živeo irački narod i svi koji se odupiru, i pozivam ih da ne prihvate volju okupatora! Vi ste sluge okupatora. Život nama, smrt okupatorima!

Sadam Husein je obešen 30. decembra 2006. godine, a sudija Raouf Abdul Rahman je ubijen 16. juna 2014. godine, od strane Baas milicije “Nakšabendi” pod vođstvom Ibrahim Izet al-Durija, bivšeg Sadamovog zamenika.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

2 Responses to Donošenje presude Sadamu Huseinu i njegov odgovor (VIDEO)

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.