NATO spasava izbeglice od dolaska u Evropu!

Izbeglice u jednom od Centara za pritvor u Libji. Foto: Adem Demir/Anadolu Agency/Getty Images

Poslednjih mesec dana često nailazite na naslove poput “Spaseno hiljade izbeglica na Mediteranu”.1,2

Kratko i jasno, radi se o koordinisanom medijskom spinu i prevari, u funkciji prikrivanja zločina EU i NATO-a.

Nakon implementacije sporazuma između EU i Turske, o sprečavanju dotoka izbeglica u Evropu, Zapad je najzad dobio mogućnost da se pozabavi severnom Afrikom, i primeni slične mere “zaštite” Evrope na Mediteranu.3

Mesec dana nakon što je NATO poslao brodove u Egejsko more, kao ispomoć grčkoj i turskoj mornarici,4 isti scenario je primenjen i na Mediteranu, u teritorijalnim vodama Libije.5

Kako ove mere nisu u početku davale zahtevane rezultate, tadašnji britanski premijer Dejvid Kameron je odrešio kesu i poslao dodatne brodove da u potpunosti spreče izbegličke čamce da odmaknu daleko od libijske obale.6

Potom je Evropska Komisija zaključila sporazum sa namesničkom libijskom vladom (vladama Tunisa i Egipta takođe) o kooperaciji pri sprečavanju odlaska izbeglica ka Evropi, a libijski patrolni čamci uveliko potpomažu snage NATO i EU na Mediteranu.7

Na hiljade čamaca sa izbeglicama je tako presretnuto i vraćeno u Libiju. Ono što sprečava medije da o tome izveštavaju, sem naravno upornih pokušaja da se Evropa i pored istorije najvećih genocida kolonijalizma i imperijalizma predstavi kao izvor i zaštitnik svetskog humanizma, a njena politika kao politika otvorenih vrata, je i činjenica da se izbeglice tako vraćaju u Centre za pritvor gde su izloženi brutalnom nasilju, pljačkama, silovanjima i svakodnevnoj fizičkoj torturi.8

Uz sve to, najnoviji izveštaj “Frontex”-a do kojeg je došao renomirani list The Intercept, pokazuje da grčka Obalska straža praktikuje pucanje živom municijom po izbegličkim čamcima, a ova praksa navodno traje duže od 20 meseci.9

U jednom od tih slučajeva ranjena je Sirijka, a grčki sud je presudio da su pripadnici Obalske straže postupili u skladu sa zakonom.10

Ipak, naslovi pout “Hiljade izbeglica spaseno u Mediteranu” sve su češći. Jedino što se u tim člancima ne kaže da su izbeglice spasene od dolaska na najbogatiji kontinent na svetu, koji nastavlja da uvećava svoje bogatstvo na grbači onih zemalja gde stvara izbeglice.

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/svet/2362566/hiljade-izbeglica-spaseno-na-mediteranu.html  

  2.  http://www.independent.co.uk/news/world/africa/thousands-of-refugees-rescued-from-wooden-boats-off-coast-of-libya-a7215636.html  

  3.  http://www.princip.info/2016/05/21/skandal-koji-ne-drma-eu-niti-ce/  

  4.  https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/nato-tasks-naval-patrol-with-combatting-people-smuggling-in-the-mediterranean  

  5.  http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3557975/NATO-close-Libya-migrant-route-Europe.html  

  6.  https://www.theguardian.com/world/2016/mar/18/refugee-boats-david-cameron-early-intervention-libya-migrants-mediterranean-eu-leaders  

  7. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_en.htm  

  8.  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/refugees-and-migrants-fleeing-sexual-violence-abuse-and-exploitation-in-libya/  

  9.  https://theintercept.com/2016/08/22/coast-guard-fired-at-migrant-boats-european-border-agency-documents-show/  

  10.  https://theintercept.com/2016/08/22/coast-guard-fired-at-migrant-boats-european-border-agency-documents-show/  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.