“EU ne može biti humanizovana” – saopštenje KKE o samitu EU u Bratislavi

Povodom samita Evropske unije u Bratislavi, Kancelarija za štampu Komunističke partije Grčke (KKE) izdala je sledeće saopštenje:

“Kontrasti unutar EU ne tiču se prava naroda, nego borbe za zaštitu sopstvenih monopola svake države, naročito u uslovima kada ekonomska kriza kapitalizma još nije prebrođena, a prognoze o ekonomiji u EU i Evrozoni nisu svetle.

Dok se bore za politiku mešovitog upravljanja i budućnosti EU/Evrozone, oni – socijaldemokratske i neoliberalne vlade – zajednički gaze prava radnog naroda i donose odluke o aktivnijem učešću EU u ratovima i intervencijama, u okviru antagonizma sa drugim imperijalističkim centrima.

Zato je nastojanje vlade SIRIZA-ANEL da pokaže kako se navodno zalaže za “novi početak” i “rektifikaciju” EU,  zapravo samo velika sprdnja.

EU nije humanizovana i pravi put naroda je povlačenje iz svakog “saveza sa vukovima” u kombinaciji sa borbom za radikalno rušenje kapitalizma.”

 

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.