Talas nasilnih protesta u Grčkoj protiv novih protivnarodnih mera Ciprasove Sirize

Sa 152 glasa za i 141 glasova protiv, grčki parlament predvođen koalicijom Ciprasove „levičarske” Sirize i desničarskog ANEL-a, doneo je novi niz protivnarodnih zakona koji idu u korist kapitalu. Novim zakonima se privatizuje voda u Atini i Solunu, državno preduzeće za elektrodistribuciju, grčka industrija vozila i atinski metro.

Ova preduzeća će se naći u istom privatizacionom fondu sa auto-putevima, aerodromima i lukama koji su na rasprodaju stranim kupcima. To je još jedno od Ciprasovih prekršenih zakletvi, a ovog puta se radi o obećanju da neće rasprodavati strateški državni sektor.1

Uz ove mere, na udaru su se našli i penzioneri. Prema Ujedinjenoj mreži penzionera, 40% prima penziju ispod granice siromaštva. Treba napomenuti da je usled ekonomske krize 52% grčkih domaćinstava žive isključivo od primanja penzionera.  Penzije su pale između 20% i 50% usled kapitulacije Grčke pred Trojkom.

Ova situacija je navela penzionere na protest, a vlada je odgovorila suzavcem i pendrecima. ((https://odiodeclase.blogspot.com.es/2016/10/reprimen-protesta-de-jubilados-griegos.html))

https://www.youtube.com/watch?v=oXGCbRfMnTk

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/10/04/gobierno-griego-privatizara-el-agua-la-electricidad-y-el-metro-de-atenas/ 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.