U sukobu sa snagama bezbednosti Turske poginuo jedan gerilac DHKC-a (VIDEO)

Ouz Meše, 22-godišnji radnik koji je pristupio ruralnoj gerili Revolucionarnog narodnooslobodilačkog fronta (DHKC) u turskoj provinciji Dersim (Tundželi), poginuo je u okršaju sa snagama bezbednosti na kontrolnom punktu 6. decembra 2016. Poreklom je iz alevitske porodice, iz siromašnog kvarta. Uspešno se izbavio iz narkomanije, ali je ceo život trpeo represiju zbog čega se pridružio gerili u borbi protiv oligarhije i imperijalizma.

Komemoracija je održana u više navrata, a interventna policija je svaki akt razbila. Do sada je uhapšeno preko 30 osoba. Policija je intervenisala u tri navrata i protiv advokatske kancelarije koja zastupa Ouza i njegovu porodicu.

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.