Na protestima u Bagdadu ima i mrtvih

Na protestima u Bagdadu smrtno je stradalo nekoliko demonstranata ali i pripadnika policije.1

Demonstranti su zahtevali reformu izbornog sistema, kako bi građani sami izabrali vlast, umesto da političke zvaničnike koji odgovaraju interesima Zapada bira posrednim mehanizmom korumpirani parlament.

Jake policijske snage obezbeđivale su Zelenu zonu u Bagdadu, gde su smeštene strane ambasade i kuće diplomata. Međutim, demonstranti su ispalili dve granate na Zelenu zonu, prilikom čega su smrtno stradali pripadnici policije i veći broj demonstranata.

 

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  https://www.yahoo.com/news/several-wounded-iraq-police-clash-protesters-113618976.html  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.