Obaveštenje o protestu ispred ambasade SAD

Obaveštenje o protestu ispred ambasade SAD
Republika Srbija, Beograd, Cankareva 6; Matični broj: 28207891; PIB: 109630236; Tel:+381 63 8813783; Tekući Račun: 205-0000000241220-48; E-mail: [email protected]

Osuđujući mešanje u unutrašnje poslove Bolivarske Republike Venecuele, radi njene destabilizacije i stvaranja povoda za spoljne intervencije, Mreža intelektualaca, umetnika i društvenih pokreta za odbranu čovečanstva, namerava da uputi javni protest administraciji SAD posredstvom Ambasade u Beogradu.

Tim povodom, predstavnici Mreže za odbranu čovečanstva će dana 27. maja 2017. godine u 12,oo časova, u sklopu mirnog protesta, pokušati da uruče ambasadi SAD u Beogradu, svoje pismeno upozorenje na posledice američkog intervencionizma prema BR Venecueli, uvereni da jedino Venecuelanci mogu odlučivati o karakteru unutrašnjeg uređenja svoje zemlje, o unutrašnjoj i spoljnoj politici kao i o suverenom raspolaganju prirodnim i ekonomskim resursima bez nametanja rešenja od strane SAD ili bilo koje svetske sile.

Želimo da podsetimo i na tragična iskustva savremenih američkih intervencionizama u svetu, iza kojih su ostajali stravični prizori, žrtve, migracije, razaranja privrede i kulturne baštine, devastirana društva, unutrašnji sukobi, pljačke i neopisive patnje ljudi.

Učesnicima mirnog protesta će se obratiti Dr Aleksandar Lukić iz Beograda.

 

U Beogradu 25. 5. 2017. Godine
PREDSEDNIK: Ratko Krsmanović

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.