Disidenti FARC-a i paravojna ofanziva

Colombia - Dead bodies of four presumed FARC guerrilla membersDisidenti Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije – Narodne vojske (špa. FARC-EP) oteli su zvaničnika Ujedinjenih nacija u trenutku kada se sprovodi mirovni dogovor potpisan na Kubi. U pismu koje su gerilci uputili državi, kao uslov za puštanje zvaničnika UN traži se rešavanje pitanja uzgajivača koke:

„Tražimo ozbiljan plan razvoja od međunarodne zajednice, predsednika Huana Manuela Santosa i njegove vlade, kao i od političkih partija, koji će da zadovolji potrebe farmera i uzgajivača koke pre nego što budu pokušali da je iskorene, tako da seljani mogu postepeno da je napuste.”1

Disidenti FARC-a ne prihvataju mirovne pregovore i smatraju da se radi o manevru vlasti da se pokrene paravojna ofanziva i eliminišu gerilci. Činjenice govore u njihovu korist: paravojne formacije postepeno preuzimaju kontrolu nad novim teritorijama i fizički likvidiraju sindikalce i aktiviste za ljudska prava. Nekoliko desetina takvih ubistava se odigralo u poslednjih nekoliko meseci. Osim aktivista ubijeni su i demobilisani gerilci i njihove porodice. Na telima ubijenih, među kojima je i jedna maloletna osoba od 14 godina, vidljivi su tragovi mučenja.

Procenjuje se da su, od 7000 gerilaca, 400 disidenti.2

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!


  1. https://colombiareports.com/farc-dissidents-confirm-holding-un-official-hostage/ 

  2. https://secoursrouge.org/Colombie-Dissidence-au-sein-des-FARC-et-offensive-des-paramilitaires 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.