Nemačka planira da ukine zabranu da radnici rade više od 8 sati

Nemačka planira da uvede izmene u zakon o radu na teret radnika, a u korist poslodavaca, izveštava Sputnik.

Prema nemačkom zakonu, nije dozvoljen rad od više od 8 sati dnevno, ni više od 48 sati nedeljno, a između smena je obavezan odmor od najmanje 11 sati. Izmene zakona predviđaju da se ukine ograničenje od 8 sati dnevno i dozvoli duži radni dan, kao i da se smanji vreme odmora između smena sa 11 na 9 sati. Ograničenje od 48 sati nedeljno bi i dalje ostalo na snazi.

Kao razlog za ove izmene, navodi se povećanje konkurentnosti nemačkih kompanija kao i navodi da je tehnološki napredak u digitalnoj eri načinio ovu zakonsku regulativu zastarelom. Drugim rečima, tačnije rečima radnika, radi se o meri koja pojačava eksploataciju radne snage i smanjuje troškove proizvodnje preduzeća.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: https://sputniknews.com/europe/201711121059035516-germany-eight-hour-day-abolition/

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.