Komunistički kandidat za predsednika Rusije predstavio plan ekonomskog rasta u 20 tačaka

Kandidat Ruske komunističke partije za predsednika Rusije Pavel Grudinin objavio je program u 20 tačaka čiji je cilj da Rusiju ponovo načini moćnom državom, da se oslobodi siromaštva kao i da se omogući bolji životni standard za sve građane, prenosi agencija TASS.

U programu se navodi jačanje ekonomskog suvereniteta države i stavljanje ruskih bogatstava, kao i prirodnih, industrijskih i finansijskih rezervi u službu naroda. Sa tim u vidu, jedan od ciljeva je i nacionalizacija strateških sektora poput energetskog, transportnog, komunikacionog, kao i najvećih banaka.

Osim toga, po pitanju međunarodne politike planira se ograničenje špekulativnog stranog kapitala na ruskom tržištu, povlačenje iz Svetske trgovinske organizacije, kao i upotreba kredita za podsticanje domaće ekonomije.

Modernizacija i industrijalizacija bi se oslanjala na nauku i nove tehnologije, a sa druge strane, prehrambena industrija bi se oslanjala na razvoj sela na šta bi išlo 10 odsto budžeta. To bi uključivalo i regulisanje cena namirnica kao i javnih servisa. Prema kandidatu KPR-a, porodični troškovi u tom pogledu ne bi trebalo da prelaze 10 odsto ukupnih prihoda.

Poreska politika bi takođe prošla kroz bitne promene tako da se teret prebaci na najbogatije dok bi se najsiromašniji oslobodili plaćanja. Što se preduzeća tiče, planiraju se poreske olakšice koje bi stimulisale inovacije i investicije.

Podizanje vojne gotovosti se takođe nalazi na dnevnom redu, a cilj je garancija nacionalne bezbednosti.

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://tass.com/politics/984632

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.