Novi udar na ekonomiju SAD: kineski petrojuan je u opticaju

U septembru protekle godine Kina je najavila uvođenje nove valute, petrojuana, za trgovinske ugovore vezane za naftu.1 Ova valuta je već u opticaju, a kineska vlada najavljuje finansijske olakšice za inostrane klijente koji budu koristili petrojuan.

Kina neće naplaćivati porez na prihod stranim agentima, niti će im naplaćivati porez koji se odbija od prihoda na proviziju vezanu za terminske ugovore, saopštilo je Ministarstvo finansija Kine. Na taj način će se stimulisati investitori da koriste petrojuan za kupovinu nafte na međunarodnoj energetskoj berzi u Šangaju, počevši od 26. marta.

Uspeh ove valute zavisi upravo od toga koliko će je strani investitori i agenti prihvatiti u trgovini naftom. Ujedno, povlačenje Kine, kao najvećeg potrošača energenata na svetu, iz trgovine naftom sa dolarom kao posrednim sredstvom, znači veliki pritisak na ekonomiju SAD, a pruža i priliku zemljama pogođenim sankcijama, poput Venecuele, Irana i Rusije, da ih zaobiđu i plasiraju svoje energente na kinesko tržište bez uplitanja Vašingtona.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. Kineski izazov SAD-u: Zlatni petrojuan 

Source: http://spanish.almanar.com.lb/187889

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.