Venecuela i Palestina objavile stvaranje zajedničkog novčanog fonda za razvoj

Nikolas Maduro, predsednik Venecuele, i Mahmud Abas, predsednik Palestine, postigli su dogovor o stvaranju zajedničkog fonda za tehnološki i industrijski razvoj obe nacije u vrednosti od 20 miliona petra1 .

Naredni sastanak ministara ove dve zemlje će se održati u Karakasu, a u tu svrhu će se imenovati izvršni sekretar koji će omogućiti efikasno sprovođenje postignutih dogovora.

Istovremeno, Maduro je najavio da će obe zemlje sprovoditi poslovne transakcije koristeći valutu petro. Takođe, najavio je posetu Palestini do kraja godine.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. Digitalna valuta Venecuele. 

Source: http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-anuncia-creacion-fondo-binacional-petro-desarrollo-conjunto-palestina/

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.