Intervju – Albanci koji su pobegli sa Kosova u Beograd

Foto: Reuters

Članovi severnoameričke delegacije solidarnosti sa Jugoslavijom obavili su 9. avgusta, 1999. godine, intervjue sa albanskim izbeglicama sa Kosova koji su pobegli u Beograd. Intervjuisani su Faik Jašari, Korin Ismail i Fatmir Seholi – članovi Demokratske inicijative Kosova – i Jovan Damjanović, tadašnji predsednik Unije Roma Jugoslavije. Intervju su obavili Iman Al-Said, Ken Friland, Džef Goldberg, Gregori Elič i Bari Lituči. U razgovoru su učestvovali i Biljana Koteska, prvi sekretar Centra za pravne projekte Ujedinjenih nacija u Beogradu i Bajram Haliti, sekretar Sekretarijata za razvoj informacija o jezicima nacionalnih manjina Republike Srbije i urednik “Ahimsa”.

Molimo vas da se predstavite i da nam kažete svoj položaj u vladi.

Jašari: Ja sam Faik Jašari iz Gnjilana. Bio sam član Privremenog Izvršnog odbora [na Kosovu] i bio sam predstavnik u Rambujeu. Ja sam i predsednik političke partije, Demokratske inicijative Kosova.

Da li se plašite za svoj život?

Jašari: Da. Bojim se. Već sam vam rekao da me OVK još uvek traži.

Da li je izdat nalog za vaše ubistvo?

Jašari: Ako me nađu, ubiće me.

Otprilike koliko je Albanaca sa Kosova pobeglo od OVK?

Jašari: Oko 150.000 Albanaca. Ne znamo tačan broj ljudi koji su ubijeni ili kidnapovani od strane OVK.

Da li znate približnu cifru?

Jašari: Mislim da je OVK ubila oko 200 Albanaca.

Šta se desilo u Rambujeu?

Jašari: Savezna Republika Jugoslavija je uvek bila za mir. Tokom 1998. godine vlada je pokušala da se sastane sa liderima OVK 17 puta, ali lideri OVK su to odbili. Kada su zapadne zemlje zatražile od Jugoslavije da se susretne sa OVK u Rambujeu, Jugoslavija je odmah poslala predstavnike.

Da li su se predstavnici Jugoslavije i predstavnici OVK sreli licem u lice?

Jašari: Samo jednom, na prvom sastanku sa Žakom Širakom, razgovarale su dve delegacije.

Zašto nije bilo pregovora?

Jašari: Jugoslovenski predstavnici su pokušali da se sa njima susretnu direktno, ali su odbili.

Zašto?

Jašari: Zato što su radili samo ono što bi im rekli SAD.

Da li ste ikada upitali OVK: “Zašto ne možemo da razgovaramo o ovome?”

Jašari: Ne, nismo mogli ni da ih upoznamo u hotelu. Imali smo samo sastanke sa američkim i britanskim zvaničnicima, ali ne sa njima. Mogli smo se samo sastati sa svojim zapadnim supervizorima.

Sa kim ste se susreli iz Sjedinjenih Država?

Jašari: Upoznali smo se s gospođom Madlen Olbrajt, gospodinom [Džejmsom] Rubinom i gospodinom Džejmsom Hilom.

O čemu su pričali, šta su vam rekli?

Jašari: Rekli su nam da potpišemo svoja imena na papir koji su izradile SAD. U njemu je napisano da Kosovo mora biti republika. Isto ono što su im predstavnici OVK rekli. U početku su mislili da delegacija Savezne Republike Jugoslavije neće hteti da ode u Rambuje. Kasnije su videli da to nije tačno, a kada su videli da u delegaciji nisu bili samo predstavnici Srba, nego i predstavnici Roma, Albanaca i Egipćana, bili su šokirani. U delegaciji je bilo samo troje predstavnika Srbije i jedan Crnogorac.

Recite nam šta mislite da je razlog za Sjedinjene Države da pokrenu ovaj rat?

Jašari: Mislim da Sjedinjene Države žele da uspostave tamo vojne baze i prošire okupaciju Balkana.

Da li biste nam vi rekli svoje ime, zanimanje i poreklo?

Seholi: Moje ime je Fatmir Seholi. Ja sam iz Podujeva. Bio sam glavni urednik Radio Televizije Priština, a radim u odnosima sa javnošću za Demokratsku inicijativu Kosova.

Znači, već nekoliko godina ste radili kao novinar na Kosovu. Da li biste nam rekli malo o vrsti medija koji su bili dostupni albanskom stanovništvu na Kosovu?

Seholi: Moram da naglasim da su Albanci imali više medija nego Srbi. Na Kosovu ste mogli pronaći samo jedne novine na srpskom jeziku i oko 65 novina na albanskom

Da li ste studirali na Prištinskom univerzitetu?

Seholi: Da.

Na kom jeziku?

Seholi: Na albanskom jeziku.

Da li vam je poznato da su u Americi televizija, radio i novine redovno izveštavali da Albanci nemaju prava u Jugoslaviji ili na Kosovu?

Seholi: Mislim da Amerika nije imala pravu informaciju o albanskom narodu na Kosovu ili nije želela da dobije tačne informacije o pravima albanskog naroda na Kosovu.

Ali netačne informacije bile su veoma važne u omogućavanju Sjedinjenim Državama da sprovedu rat protiv Jugoslavije.

Seholi: Ja sam Albanac, a studirao sam na univerzitetu na albanskom jeziku, a to bi trebalo da bude dovoljan pokazatelj da albanski narod ima prava na Kosovu.

Da li ste sada politički azilant sa Kosova?

Seholi: Dok nisam došao ovde kao izbeglica, radio sam kao glavni urednik Radio Televizije Priština na albanskom jeziku. Razgovarao sam sa KFOR-om o mirnom rešenju problema na Kosovu.

Da li su SAD stvorile OVK?

Seholi: OVK je dobila veliku podršku Amerike i Nemačke. Prema informacijama iz naše tajne službe, stvorili su OVK. Pitanje je, zašto su stvorili OVK? Vi dolazite iz Sjedinjenih Država i vi znate da SAD žele uticaj u svim zemljama. Pre dve godine, u januaru 1997. godine, OVK je ubila mog oca. Nazvali su ga “izdajica” i ubili su ga samo zato što je podržavao Jugoslaviju i srpsku vladu, a ne režim OVK. Hteo je da živi zajedno sa svim etničkim grupama na Kosovu.

Kako se zvao?

Seholi: Malik Seholi.

Koliko je imao godina kada je ubijen?

Seholi: Imao je 51 godinu.

Znate li ko ga je ubio? Imena ljudi?

Seholi: OVK nam je rekla da su to uradili. OVK je rekla da su ubili više od hiljadu ljudi – one koji nisu bili Albanci ili one koji su želeli da Kosovo ostane u Jugoslaviji i koji su podržavali jugoslovensku vladu. To je mimo pripadnika vojske koje su poubijali.

Kakav je vaš komentar o navodima za kršenja ljudskih prava od strane srpske vojske na Kosovu? Kako biste to uporedili sa onim što je NATO uradio i da li postoji osnova za tvrdnje da srpska vojska bezobzirno ubija seljake ili su samo bili protiv OVK?

Seholi: OVK je teroristička grupa, a jugoslovenska vojska je vojska naše države. Ne mislimo da je naša vojska ubijala seljake.

Ali, SAD tvrde da je srpska vojska nakon bombardovanja postala je nedisciplinovana i da je rešila da ubija Albance po volji.

Jašari: Nije istina. Naša Jugoslovenska armija je tu da zaštiti ljude, a ne da ih ubija. To je propaganda. Jugoslovenska armija nikada nije napala nikoga na Kosovu. Samo su se branili.

A pitanje ljudskih prava?

Seholi: Želeo bih da naglasim da se Jugoslavija sastoji od mnogih etničkih grupa. Jugoslavija se ne sastoji samo od srpskog naroda, za razliku od Hrvatske, koja je samo za Hrvate.

Koteska: Hrvatska je po svom ustavu država hrvatskog naroda i drugih. To ne možete naći u našem Ustavu Jugoslavije.

Seholi: To su činjenice, i ne treba mnogo tragati da bi se saznala istina.

Kada ste se upoznali sa Olbrajtovom na Pariskoj konferenciji, da li je rekla razlog zašto su bili na Kosovu? Da li je spomenula da je Jugoslovenska armija ubijala nedužne civile i da li ste joj rekli da nije u pravu?

Jašari: Kada mi je to rekla, rekao sam joj: “Nemojte govoriti iz svoje mašte, imate li neke činjenice? Mi imamo činjenice da se to tamo ne dešava”. Ali rekla je: “Ha! Činjenice? Ne trebaju nam činjenice.” Imala je zadatak, a ona je samo videla taj zadatak. Ništa joj nisi mogao reći. Nije htela da razgovara sa nama jer nije želela da sluša naše argumente. Kosovo je multietničko, multikulturalno i multikonfesionalno. Nažalost, ovih dana ne možete pronaći mnoge etničke grupe na Kosovu. Srbi, Romi, Muslimani, Egipćani, Albanci koji ne podržavaju političke ciljeve OVK pobegli su sa Kosova. Jednog dana može biti potpuno očišćeno i samo jedna etnička grupa će živeti na Kosovu. Ovih dana vojnici OVK ubijaju ljude koji rade na njiivama. Mislim da svi ljudi iz zapadnih zemalja koji ne veruju da im vlada govori istinu, moraju čuti istinu od naše zemlje. Želimo da podnesemo tužbe protiv Bila Klintona i svih ljudi koji su odgovorni za NATO bombardovanje. Sada u Jugoslaviji imamo mnogo nevinih žrtava, a vi možete videti da imamo manje mostova nego ranije. Sjedinjene Države su velika zemlja sa demokratijom. Kakva je to demokratija koja ubija ljude, ubija nedužne žrtve, ruši škole, mostove, gađa autobuse pune ljudi i stambene zgrade? Gde je sada demokratija?

Samo još jedno pitanje. Mi veruje da je ova poruka, ideja o multinacionalnom jedinstvu koje Jugoslavija predstavlja, veoma važna. Ako bi nekako ono što Jugoslavija predstavlja moglo da dopre do ostatka sveta, to bi bilo korisno za Jugoslaviju i možda bi moglo da promeni mišljenje ljudi. Kako mislite da bismo trebali preneti tu poruku drugim ljudima u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama?

Jašari: Jugoslavija, Srbija i Kosovo su multietničke i multikulturalne sredine, a jedino ako sve etničke grupe imaju ista prava, možemo li imati dobar život. Ne možete naći nijednu zemlju u čitavom svetu koja je više multietnička.

Seholi: Jugoslavija je osnovana pre mnogo godina i uvek je vodila mirnu politiku. Demokratiju u Jugoslaviji možete pronaći pre demokratije u Sjedinjenim Državama. Da li možete naći bilo koju zemlju u čitavom svetu, gde je predsednik cele države Albanac, pripadnik etničke manjine? Ne možete je naći. Imali smo predsednika i potpredsednika koji su bili Albanci.

Haliti: Da li su SAD i 19 zemalja koje su nas bombardovale znale da u vojsci Hašima Tačija nemaju druge etničke grupe, već samo albanske? A oni su naveli kao razlog bombardovanja taj što nema multietničkog ili multikulturalnog života na Kosovu. Gde su druge etničke grupe u OVK?

Damjanović: Šta je sa demokratijom i crncima u Sjedinjenim Državama? Ne mogu ni da šetaju nekim delovima grada. Gde je tamo demokratija sa tom diskriminacijom?

 

Prevod: Princip.info

 

Liked it? Take a second to support Nataša Davidović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: https://www.workers.org/ww/1999/yugo0923.php

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.