Zvanični zahtevi Žutih prsluka upućeni francuskoj vladi!

Foto: AFP

Zahtevi “Žutih prsluka” sada zvanično prevazilaze pitanje cena goriva. U jučerašnjoj izjavi poslatoj medijima i poslanicima, delegacija tog pokreta navodi niz zahteva i najavljuje sastanak sa premijerom Edvardom Filipom i ministrom za ekološku tranziciju Fransoom de Ruđijem.

Od 42 zahteva, koliko je upućeno vlastima, prenećemo nekoliko zanimljivih, a ostatak možete pogledati u izvoru.1

 • Progresivno oporezivanje
 • Da veliki Mcdonalds, Google, Amazon itd. plaćaju veći porez od malih zanatlija, srednjih i malih preduzeća
 • Pomagati male radnje u malim mestima i centrima
 • Prestati sa izgradnjom velikih tržnih centara na obodima gradova koji ubijaju sitno preduzetništvo
 • Više besplatnih parkinga u centru grada
 • Smanjenje taksi na gorivo
 • Maksimalna plata 15.000 evra
 • Minimalna plata 1300 evra
 • Minimalna penzija 1200 evra
 • Plate i penzije da prate rast inflacije
 • Zaštititi domaću industriju
 • Zabraniti delokalizaciju (kada stranci rade za manje plate i obaraju cenu rada)
 • Da se uzroci migracija reše
 • Da se tražioci azila dobro tretiraju dok čekaju odluku vlasti o njihovom slučaju. Sarađivati sa UN da se prihvatni centri razviju u raznim zemljama
 • Da se tražioci azila kojima se odbije zahtev deportuju u zemlje porekla
 • Da se radi na integraciji – živeti u Francuskoj znači biti Francuz; kurs jezika, kurs istorije i građanskog vaspitanja sa nekom vrstom diplome na kraju
 • Povećati sredstva za sudstvo, policiju, žandarmeriju i vojsku
 • Mandat od 7 godina za predsednika, a parlamentarini izborni dve godine nakon izbora predsednika
 • Zabrana privatizacije javnih dobara – reka, aerodroma, itd.
 • Koristiti novac za automobilsku industriju da se naprave automobili na hidrogen koji su istinski ekološki za razliku od električnih
 • Izgradnja dodatnih socijalnih stanova naročito za studente i prekarne radnike
 • Kraj politici štednje
 • Povećanje pomoći za hendikepirane
 • Dodatna sredstva za psihijatriju

*Naknadna dopuna jedne stavke: Qu’une réelle politique d’intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français (cours de langue française, cours d’histoire de France et cours d’éducation civique avec une certification à la fin du parcours) – Da se radi na implementaciji prave integracije. Živeti u Francuskoj znači postati Francuz (kurs francuskog jezika, francuske istorije i građansko vaspitanje sa sertifikatom na kraju).

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!


 1.  https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/zero-sdf-retraites-superieures-a-1-200-euros-salaire-maximum-a-15-000-euros-decouvrez-la-longue-liste-des-revendications-des-gilets-jaunes_3077265.html?fbclid=IwAR1wdKSvZIWPHDPP4buQqVR81VxjgXnuA0roZOUem7saruR4GlaN_eo7RRo  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.