Pokušaj puča u francuskoj neokoloniji Gabonu

Pokušaj puča u francuskoj neokoloniji Gabonu

Danas, 7.1.2019. oko 4 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, vojnici francuske neokolonije Gabon, zauzeli su nacionalnu radio stanicu i emitovali saopštenje o uspostavljanju Nacionalnog saveta obnove.

Akciju je sproveo poručnik Ondo Obiang Keli koji se ranije proklamovao predsednikom Patriotskog pokreta mladih oružanih snaga i snaga bezbednosti Gabona.

Izrazio je razočarenje povodom poruke predsednika Alija Bonga koji se oporavlja od posledica moždanog udara u Maroku, te tim povodom izjavio da sumnja u mentalne sposobnosti Bonga da rukovodi državom.

Vojnici su pozvali bivšeg komandanta Republičke garde, generala Ntumpa Lebanija u Nacionalnu skupštinu, kao i sadašnjeg predsednika senata, sindikalne predstavnike, članove građanskog društva, vođe omladinskih pokreta, itd. Istovremeno, zatraženo je od vojske da preuzme kontrolu nad sredstvima za prevoz, aerodromima i skladištima municije.1

Prema analizi opozicionih medija, nakon moždanog udara, francuski i američki imperijalisti rade na dogovoru o Bongovom nasledniku koji će garantovati podele interesa u ovoj zemlji. Jedan od razloga za to može biti rastući uticaj Rusije i Kine.2

Moždani udar Alija Bonga je destabilizovao zemlju, pa je vojska već početkom novembra prošle godine  istupila da osigura kontinuitet režima pod kontrolom Federika Bonga u saradnji sa francuskim vojnim savetnicima.3

Povrh toga, Francuska je početkom decembra poslala specijalne snage u Gabon.4 Isto je učinila i SAD pod izgovorom da se pribojava sukoba u obližnjem Kongou.5 Nije jasno međutim ko je odobrio prisustvo američkih snaga u Bongovom odsustvu,6 niti je postojao prethodni dogovor sa SAD-om koji bi to dopustio.7

Neposredno pred vojni udar, 80 američkih komandosa su evakuisali hiljade američkih državljana u toj zemlji.8

Paralelno sa ovim događanjima, Gabon se dodatno zadužio u visini od 800 miliona kolonijalnih franaka (CFA). Kao što smo o tome ranije pisali, moneta CFA je u potpunoj kontroli francuske blagajne i služi ekonomskoj kontroli “nezavisnih” afričkih zemalja.9

DOPUNA:

Prema izveštaju francuskog RFI-ja, antiterorističke snage su uhapsile pučiste i uspostavile red.10

 


  1. http://www.rfi.fr/afrique/20190107-gabon-militaires-radio-nationale-conseil-restauration-ali-bongo 

  2. https://gabonenervant.blogspot.com/2018/11/what-is-going-on-in-gabon-3-que-se.html 

  3. https://gabonenervant.blogspot.com/2018/11/what-is-going-on-in-gabon-5-que-se.html 

  4. https://gabonenervant.blogspot.com/2019/01/a-french-commando-sent-to-gabon-un.html 

  5. https://gabonenervant.blogspot.com/2019/01/the-usa-send-soldiers-to-gabon-les-usa.html 

  6. https://gabonenervant.blogspot.com/2019/01/in-ali-bongos-absence-who-authorised.html 

  7. https://gabonenervant.blogspot.com/2019/01/what-defense-agreement-allows-for-us.html 

  8. https://gabonenervant.blogspot.com/2019/01/80-soldiers-to-evacuate-thousands-of.html 

  9. https://gabonenervant.blogspot.com/2019/01/gabon-entends-to-increase-its-debt-by.html 

  10. http://www.rfi.fr/afrique/20190107-direct-suivez-evolution-situation-gabon-tentative-putsch 

Leave a Reply

Your email address will not be published.