„Film tipa F”

f-tipi-film-mansetFilm se sastoji od devet priča o zatvorenicima zloglasnih turskih zatvora tipa F koji su 2000. godine pružili organizovan otpor torturi kroz izolaciju.

Turska je sredinom ’90ih godina, po nalogu imperijalista, pre svega NATO-a ali i EU, počela tranziciju ka sistemu zatvora sa ćelijama umesto sa grupnim spavaonicama. Ovaj tip zatvora namenjen je osuđenicima za organizovani kriminal, a naročito za političke zatvorenike koji se najčešće vode kao „teroristi”, a princip se zasniva na izolaciji, tj. na odvajanju pojedinaca od grupe i spoljašnjeg sveta.

Politički zatvorenici, pre svega revolucionari, pokrenuli su akciju 2000. godine protiv premeštanja u ovaj tip zatvora. Organizovan je štrajk glađu između nekoliko organizacija koji su nazvali „post smrti”. Ova akcija se proširila i među simpatizerima van zatvora, te je pritisak javnosti postao toliko jak da je država organizovala operaciju „Povratak u život” sa ciljem prekidanja štrajka. Akcija je sprovedena silom 19. decembra 2000. godine i tom prilikom je poginulo 30 revolucionara i 2 policajca. „Post smrti” trajao je do 2007. godine i u njemu je život izgubilo 122 revolucionara, a mnogi su ostali invalidi kako zbog posledica gladovanja, tako i zbog nasilne medicinske intervencije.

Film je izrađen u saradnji sa kulturnim centrom bliskim revolucionarnim organizacijama koje su sprovele ovu akciju.

Titl – Princip.info

 


Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.