Izaslanik UN: Evropska unija “nije sposobna” da smanji siromaštvo u Evropi

Enric Fontcuberta/EPA

Profesor Oliver de Šuter, koji je na dva meseca dobio pristup visokim zvaničnicima i institucijama u EU, izjavio je da “ustavni okvir” napravljen tako da ide ka trci do dna po pitanju olakšavanja poslova korporacijama, smanjenju poreza i smanjenju plata.1 

Šuter smatra da je unutrašnja konkurencija u privlačenju stranih investicija, putem smanjenja poreza, doprinosa i plata jedan od bitnijih izvora nesposobnosti EU da smanji siromaštvo. 

O nesposobnosti Evropske unije da podigne ljude iz siromaštva govori i podatak da je predviđeni cilj bio da se do 2020. godine 20 miliona ljudi izbavi iz siromaštva a da je taj cilj promašen za nešto više od 8 miliona ljudi. 2

Poseban problem nejednakosti vidi se ne samo unutar zemalja već i između zemalja članica. Prema različitim statistikama, koje idu od sagledavanja materijalne uskraćenosti, rizika od siromaštva, poteškoća u potrazi za poslom itd. uvek se iste zemlje nalaze na vrhu liste: Bugarska, Rumunija, Grčka, Estonija, Litvanija, Letonija.3 

Liked it? Take a second to support Vuk Kondić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/eu-not-fit-for-purpose-to-reduce-poverty-in-europe-says-un-envoy  

  2. https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/11/EAPN-EAPN-Statement-EU-Poverty-Target-4844.pdf  

  3. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20201016-2  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.