Vojska Kolumbije usmrtila 10 gerilaca

Javier Casella/Courtesy Colombian defence minister/Handout via Reuters

Vojska Kolumbije bombardovala je bazu gerile FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Revolucionarne oružane snage Kolumbije) u napadu u kome je stradalo 10 gerilaca i još troje povređeno.1

FARC je, naime, 2016. učestovao u mirovnim pregovorima sa vladom Kolumbije, a kao posledica toga gerila je razoružana. Stradali gerilci pripadaju frakciji koja nije priznala pregovore. Ministar odbrane Kolumbije rekao je da se neće odmoriti dok ne nađe vođu ove frakcije, koji se krije pod imenom Hentil Duarte.

Prošle nedelje, Kolumbija je najavila mobilisanje 7000 vojnika koji će se angažovati u borbi protiv preostalih gerilaca u zemlji, a to su većinom članovi ELN-a. 

Predsednik Ivan Duke još jednom je optužio Venecuelu da pomaže gerilcima.2

 

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/colombia-military-attack-kills-10-farc-guerillas/articleshow/81309364.cms 

  2. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/3/colombia-military-operation-kills-10-farc-dissidents 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.