Ekonomska blokada Kube je ratni čin!

Tviter nalog Narodne skupštine Kube

“Ekonomska, trgovinska i finansijska blokada koju je vlada Sjedinjenih Država nametnula Kubi je vrhovni izraz kršenja međunarodnog prava, ali nadilazi je, svakoga dana, izražena čvrsta volja herojskog naroda da se brani lojalnošću i dostojanstvom i da jača svoju nezavisnost i suverenitet”, rekao je Hoze Luis Toledo Santander, predsednik Odbora za ustavna i pravna pitanja Republike Kube u obraćanju parlamentu.1

Tokom zasedanja sazvanog od strane parlamentarnih komisija za međunarodne odnose, ustavne i pravne poslove, zvaničnici su naveli i da se akcije protiv Kube ne kvalifikuju kao embargo – termin na kome insistiraju sa Severa – već da gušenje, izolacija i nepokretljivost kojima se Kuba podvrgava predstvaljaju blokadu, koja je i čin rata.2

Dodali su da je blokada stvarna, ne samo u svom sadržaju, već i u njenim konkretnim efektima.

Samo od aprila 2019. do marta 2020. ova politika SAD prouzrokovala je gubitke od oko 5.570 miliona, odnosno 5.57 milijardi dolara.

Karlos Fernandes de Kosio, funkcioner Ministarstva spoljnih poslova Kube, istakao je da je blokada oružje rata koje ima za cilj potčinjavanje, i ako nije ispunila svoju svrhu, to je zbog prirode kubanskog društva i Revolucije.

Takođe, tokom skupštinskog zasedanja istaknuto je da blokada predstavlja najsveobuhvatniji, najneravnopravniji i najduži ekonomski rat koji je ikada primenjen protiv bilo koje nacije.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. http://www.granma.cu/mundo/2021-05-29/el-bloqueo-es-un-arma-de-guerra-que-no-quede-duda-29-05-2021-01-05-19 

  2. http://www.granma.cu/cuba/2021-05-28/realizo-la-asamblea-nacional-una-audiencia-parlamentaria-contra-el-bloqueo-28-05-2021-15-05-42 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.