Raste podrška komunističkom predsedničkom kandidatu u Čileu

ibepbrasil.org

Danijel Hadue, predsednički kandidat Komunističke partije Čilea na predstojećim izborima u novembru, dobio je podršku i od Socijalne zelene regionalne federacije (FRVS), koja je navela da je Hadue “od sada kandidat mnogih društvenih organizacija naroda Čilea, Komunističke partije, Hrišćanske levice, kao i FVRS-a”.1

Hadue je rekao da će, ako bude izabran, dati prioritet poreskoj reformi radi povećanja prihoda za oko 10 procentnih poena BDP, kako bi se finansiralo stvaranje državnog penzionog fonda i drugih programa za smanjenje nejednakosti.

On nije izrazio preveliku zabrinutost u pogledu nervoze međunarodnih investitora zbog toga što druga zemlja u regionu naglo skreće ulevo.

“Pozvao bih međunarodne investitore da razmišljaju o ulozi koju su odigrali za nered i probleme u regionu”, rekao je Hadue. “Oni će morati da daju veći doprinos kada dođu da deluju u Čileu, a oni koji su spremni da daju taj doprinos, biće dočekani jasnim pravilima.”2

On je naglasio i potrebu za većim angažovanjem države u ekonomiji i regionalnom saradnjom kako bi se kompanije obeshrabrile da prelaze granice zbog nižih poreskih stopa.

Njegove oštre kritike nejednakosti u Čileu podižu uzbunu među rukovodiocima koji strahuju da bi mogao da poništi okvir “pogodan za poslovanje”, koji je stvorio Pinoče.

Čile je prošao kroz talas nemira pre pandemije, podstaknute zahtevima za boljim javnim uslugama i podrškom siromašnima.

“To je rezultat toga što su ljudi shvatili da neoliberalna politika nije u skladu sa demokratijom”, naveo je predsednički kandidat. Na pitanje kako reaguje na optužbe da će pretvoriti Čile u sledeću Venecuelu, Hadue je rekao da je neoliberalna desnica odgovorna za trenutnu “katastrofu” u Čileu.

Za penzije, koje su bile jedno od najspornijih pitanja u zemlji, Hadue želi da napravi državni sistem koji garantuje isplate iznad granice siromaštva i koji će biti finansiran doprinosima države, poslodavaca i radnika.

Sadašnji privatni penzioni sistem sa njegovih 190 milijardi dolara neće biti nacionalizovan ili konfiskovan, već će funkcionisati samo kao opcija štednje za ljude sa većim prihodima.

On je takođe rekao da bi vlada trebalo da ima veće uloge u ključnim industrijama kao što su farmaceutska industrija, proizvodnja peleta i uzgoj lososa.

Kada je u pitanju centralna banka, Hadue je rekao da entitet treba da ostane autonoman, ali sa širim ovlašćenjima poput zaštite zaposlenosti, a ne samo da kontroliše inflaciju.

Govoreći o podršci koju Hadue dobija, predsednik Komunističke partije Čilea, Giljermo Telje, naveo je da su “započeli vezu između marksističke stranke i partije socijalno-hrišćanskih korena pre par godina, nešto što je delovalo pomalo čudno”, ali je dodao da su se fokusirali na sve što ih ujedinjuje. “A ono što nas ujedinjuje je u skladu sa onim što narod Čilea zahteva”, naveo je Telje.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://news.prensa-latina.cu/?p=40762/2021/07/08/communist-presidential-candidate-in-chile-receives-more-support/ 

  2. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/chile-s-communist-contender-for-president-seeks-economy-overhaul 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.