SAD imaju najlošije zdravstvo među najbogatijim zemljama sveta

Newsday

 
Sjedinjene Države su poslednje rangirane prema kvalitetu zdravstvenog sistema među 11 najbogatijih zemalja sveta, iako u poređenju sa ostalih 10 zemalja troše najveći procenat BDP-a na zdravstvenu zaštitu, pokazuje najnovije istraživanje.1
 
Istraživanje pokazuje da SAD ne pružaju univerzalnu zdravstvenu zaštitu. Amerikanci će verovatnije imati problema sa plaćanjem zdravstvenih računa i uskraćivanjem osiguranja. Veći procenat Amerikanaca kaže da troše puno vremena na papirologiju za medicinske račune, a lekari navode da imaju više problema sa propisivanjem lekova pacijentima zbog restriktivnog zdravstvenog osiguranja.
 
SAD su na poslednjem mestu po pristupu nezi, administrativnoj efikasnosti, jednakosti i rezultatima zdravstvene zaštite, uprkos tome što su na zdravstvenu zaštitu potrošile 17 posto BDP-a, što je ubedljivo najviše u poređenju sa ostalim bogatim zemljama.2 Dobri rezultati su pokazani u mamografskom pregledu i vakcinaciji protiv gripa za starije Amerikance, kao i u procentu odraslih koji su razgovarali sa svojim lekarom o prehrani, pušenju i konzumaciji alkohola.3
 
Polovina odraslih osoba s nižim prihodima u SAD-u su naveli da su ih troškovi sprečili u dobijanju nege, dok je samo više od četvrtine Amerikanaca sa visokim prihodima reklo isto. SAD su takođe imale najveću stopu smrtnosti odojčadi i najniži očekivani životni vek sa 60 godina u poređenju sa drugim zemljama.4
 
“U Americi imamo skoro dva zdravstvena sistema: jedan za osobe sa sredstvima i osiguranjem, a drugi za one koji nisu osigurani ili nemaju odgovarajuća materijalna sredstva”, rekao je Erik Šnajder, jedan od glavnih istraživača.
 
Istraživanje je uključilo desetine hiljada pacijenata i lekara u svakoj od zemalja, koristeći podatke Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Svetske zdravstvene organizacije. Razmatrane su 71 mere učinkovitosti koje su svrstane u pet kategorija: pristup nezi, proces nege, administrativna efikasnost, jednakost i ishodi zdravstvene zaštite. Zemlje analizirane u izveštaju uključuju Australiju, Kanadu, Francusku, Nemačku, Holandiju, Novi Zeland, Norvešku, Švedsku, Švajcarsku, Britaniju i SAD.
 
Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly 

  2. https://www.investopedia.com/ask/answers/020915/what-country-spends-most-healthcare.asp 

  3. https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/05/us-healthcare-system-ranks-last-11-wealthiest-countries?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1628196785 

  4. https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/566715-stunning-new-report-ranks-us-dead-last-in-healthcare?amp&fbclid=IwAR0w9j-0XATkTRoDfESKA_a4Vix06sxb5txagmEAjBAk6F-5yoHE9txxbbY 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.