SAD imaju najlošije zdravstvo među najbogatijim zemljama sveta

SAD imaju najlošije zdravstvo među najbogatijim zemljama sveta
Newsday
 
Sjedinjene Države su poslednje rangirane prema kvalitetu zdravstvenog sistema među 11 najbogatijih zemalja sveta, iako u poređenju sa ostalih 10 zemalja troše najveći procenat BDP-a na zdravstvenu zaštitu, pokazuje najnovije istraživanje.1
 
Istraživanje pokazuje da SAD ne pružaju univerzalnu zdravstvenu zaštitu. Amerikanci će verovatnije imati problema sa plaćanjem zdravstvenih računa i uskraćivanjem osiguranja. Veći procenat Amerikanaca kaže da troše puno vremena na papirologiju za medicinske račune, a lekari navode da imaju više problema sa propisivanjem lekova pacijentima zbog restriktivnog zdravstvenog osiguranja.
 
SAD su na poslednjem mestu po pristupu nezi, administrativnoj efikasnosti, jednakosti i rezultatima zdravstvene zaštite, uprkos tome što su na zdravstvenu zaštitu potrošile 17 posto BDP-a, što je ubedljivo najviše u poređenju sa ostalim bogatim zemljama.2 Dobri rezultati su pokazani u mamografskom pregledu i vakcinaciji protiv gripa za starije Amerikance, kao i u procentu odraslih koji su razgovarali sa svojim lekarom o prehrani, pušenju i konzumaciji alkohola.3
 
Polovina odraslih osoba s nižim prihodima u SAD-u su naveli da su ih troškovi sprečili u dobijanju nege, dok je samo više od četvrtine Amerikanaca sa visokim prihodima reklo isto. SAD su takođe imale najveću stopu smrtnosti odojčadi i najniži očekivani životni vek sa 60 godina u poređenju sa drugim zemljama.4
 
“U Americi imamo skoro dva zdravstvena sistema: jedan za osobe sa sredstvima i osiguranjem, a drugi za one koji nisu osigurani ili nemaju odgovarajuća materijalna sredstva”, rekao je Erik Šnajder, jedan od glavnih istraživača.
 
Istraživanje je uključilo desetine hiljada pacijenata i lekara u svakoj od zemalja, koristeći podatke Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Svetske zdravstvene organizacije. Razmatrane su 71 mere učinkovitosti koje su svrstane u pet kategorija: pristup nezi, proces nege, administrativna efikasnost, jednakost i ishodi zdravstvene zaštite. Zemlje analizirane u izveštaju uključuju Australiju, Kanadu, Francusku, Nemačku, Holandiju, Novi Zeland, Norvešku, Švedsku, Švajcarsku, Britaniju i SAD.
 

  1. https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly 

  2. https://www.investopedia.com/ask/answers/020915/what-country-spends-most-healthcare.asp 

  3. https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/05/us-healthcare-system-ranks-last-11-wealthiest-countries?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1628196785 

  4. https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/566715-stunning-new-report-ranks-us-dead-last-in-healthcare?amp&fbclid=IwAR0w9j-0XATkTRoDfESKA_a4Vix06sxb5txagmEAjBAk6F-5yoHE9txxbbY 

Leave a Reply

Your email address will not be published.