Francuska: Policija odvela sedmogodišnje dete kući zbog neplaćene školske užine!

FREE MIDI – VP

U francuskom mestu Sen Medar de Gizijer, u pokrajini Žirond, policija je sedmogodišnje dete odvela kući zbog duga u školskoj kantini neplaćenog od 2019. godine.1

Gradonačelnica grada je ovlastila mesnu policijsku upravu da reaguje povodom neplaćenog duga i odvede dete iz školske kantine i isprati ga kući.2

Majka deteta izjavila je da svi imaju problema sa plaćanjem kirije ili dugova, te da ovakvo ponašanje gradskih vlasti nije normalno.3

 

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/gironde-un-enfant-de-sept-ans-prive-de-cantine-et-ramene-chez-lui-par-la-police-pour-cause-d-impayes_4769843.html 

  2. https://www.midilibre.fr/2021/09/13/un-enfant-de-7-ans-prive-de-cantine-et-renvoye-chez-lui-par-les-policiers-car-sa-mere-navait-pas-paye-9787059.php 

  3. https://www.ladepeche.fr/2021/09/13/gironde-un-enfant-de-7-ans-prive-de-cantine-et-raccompagne-par-la-police-pour-un-impaye-de-800-9787060.php 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.