Iran: Ne klanjamo se siledžijama

Iran: Ne klanjamo se siledžijama
Tasnim News Agency

Predsednik Irana je tokom sastanka u Teheranu sa novim britanskim ambasadorom u Iranu Sajmonom Šerklifom, izjavio da Iran favorizuje odnose koji se zasnivaju na međusobnom poštovanju.1

Govoreći o slobodarskom i nezavisnom duhu iranskog naroda, Raisi je rekao da se Iranci nikada neće klanjati siledžijskim silama i da će radije odgovoriti na njihove akte maltretiranja.

Uzajamno poštovanje je najbolji način za interakciju sa iranskim narodom, rekao je predsednik ove države, naglasivši da zapadne sile i Evropa moraju da gledaju na Iran kao na nezavisnu zemlju.

“Islamska Republika Iran namerava da sarađuje i komunicira sa svim zemljama, ali takva saradnja mora da bude zasnovana na međusobnom poštovanju i uzimajući u obzir interese nacija”, rekao je Raisi na sastanku.2

Novi britanski ambasador je rekao da je otputovao u Iran posle 20 godina na drugu misiju, kao i da ima dobro znanje o Iranu i da ima za cilj da unapredi odnose između dve zemlje sa “pozitivnim i konstruktivnim” pogledom.

 


  1. https://en.irna.ir/news/84484964/President-Raisi-says-Iran-favors-relations-based-on-mutual-respect 

  2. https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/09/26/2579357/mutual-respect-best-way-to-work-with-iran-president-tells-uk-envoy 

Leave a Reply

Your email address will not be published.