DNRK: Država će snositi troškove školske opreme i đačkih uniformi uprkos sankcijama!

Foto: ICpress.cn

Na četvrtom plenarnom sastanku Osmog centralnog komiteta Radničke partije Koreje održanom u decembru 2021. godine, generalni sekretar Kim Džong Un doneo je važan zaključak o orijentaciji rada Partije i države u 2022., rekavši da je nabavka školske opreme i uniformi đacima širom zemlje o državnom trošku dosledna politika Partije i države.

Tako je postavljen zadatak da država nastavi snabdeva sve učenike bez izuzetka sa kvalitetnim uniformama i đačkim torbama.

DNRK je odmah po svom osnivanju sprovela sistem opšteg besplatnog obrazovanja, usvojila Zakon o negi i vaspitanju dece, i preuzela na sebe snošenje troškova obrazovanja mlađih generacija. Država od tada obezbeđuje đacima školsku opremu i uniforme o državnom trošku.

U svom zaključku na pomenutom plenarnom sastanku Kim Džong Un je naveo da snabdevanje dece školskim uniformama nije zadatak koji sme da zavisi od povoljnih ili nepovoljnih uslova, nego politika naše partije i večna državna politika Republike koja se mora vršiti bezuslovno.

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.