Ziđin ozelenjava rudarske kopove u okolini Bora

Ziđin ozelenjava rudarske kopove u okolini Bora
Milan Obradović/BETAPHOTO

Kop „Visoki planiri“, koji dominira pejzažom u Boru, kao i jezero „Robule“ uskoro će biti ozelenjeni od strane kompanije „Serbia Zijin Copper“, iako ovaj posao nije bio sastavni deo Ugovora o strateškom partnerstvu Ziđina sa Vladom Srbije, pošto je reč o parcelama koje su nasleđe višedecenisjkog funkcionisanja nekadašnjeg RTB-a Bor. „Serbia Zijin Copper“ nedavno potpisala trojni ugovor sa borskim Institutom za rudarstvo i metalurgiju i gradom u nameri da se ovo ozelenjavanje što pre završi. U cilju zaštite životne sredine i zdravlja građana Bora i okoline.

Od dolaska Ziđina u Srbiju, ukupne investicije u Bor i Majdanpek četvorostruko su premašile cenu po kojoj je kineska kompanija dokapitalizovala rudarsko-metalurški kombinat i realizovala strateško partnerstvo sa Srbijom. U tehničku obnovu i proširenje četiri rudnika i topionice u Boru, kao i u brojne projekte bezbednosti i zaštite životne sredine, Serbia Zijin Copper je za tri i po godine uložila milijardu i 320 miliona američkih dolara, odnosno 60 miliona dolara više od onoga što je bila u obavezi da učini do kraja 2024. godine.1

Takođe „Serbia Zijin Copper“ je u samo u zaštitu životne sredine do aprila ove godine uložila 161 milion dolara, a do kraja 2022. investiraće još 50 miliona dolara. U rad su pušteni sistemi: za prikupljanje i odsumporavanje dimnih gasova iz topionice (avgust 2021), za prečišćavanje kiselih otpadnih voda iz rudnika “Jama” i “Novo Cerovo” (oktobar 2021), za prečišćavanje otpadnih voda iz majdanpečkog “Severnog revira” (novembar 2021), kao i za prečišćavanje otpadnih voda iz jezera “Robule” (oktobar 2021). Oprema za monitoring kvaliteta vode u Borskoj i reci Pek montirana je decembra prošle godine i sistem je pušten u probni rad. Do aprila ove godine prečišćeno je 110.000 kubika otpadnih voda, a ozelenjeno je 727.000 kvadratnih metara degradirane površine i posađeno 170.000 sadnica, saopšteno je iz kompanije Serbia Zijin Copper.

Kompanija rešava i nasleđene probleme u oblasti zaštite vodotokova, uz pomoć novih tehnologija i izdvaja velika sredstva za nabavku, ugradnju i funkcionisanje sistema koji bi to omogućili. Konkretno, samo u Rudniku bakra Majdanpek, ugrađuju se postrojenja za prečišćavanje voda sa kopova „Severni“ i „Južni revir“, a vrši se i stalni monitoring  kvaliteta površinskih voda, odnosno mrežni sistem za praćenje vode u reci Pek, izgrađene su perionice za teška vozila sa zatvorenim sistemom uz ugradnju separatora za zauljenu vodu. Uspostavljena je i redovna praksa čišćenja starih i novoizgrađenih sabirnika i taložnika, izgrađene su perionice na izlaznim kapijama rudnika, uveden sistem recirkulacije u pogonu „Filtraža“, sve sa ciljem da se zatvorenim kruženjem vode onemogući njeno isticanje u vodotokove, a pored toga i redovno čisti korito reke Mali Pek i to ne samo u zoni rudnika.

Uvodi se i onlajn sistema za praćenje kvaliteta vode reke Pek i omogućava kontinuirano praćenje sadržaja cinka, bakra, arsena, mangana, ali i podataka o pH vrednosti vode reke Pek nizvodno od zone rudnika. Sada je sadržaj čvrstih čestica i jona metala u vodi reke Pek znatno manji nego pre tri godine, a kvalitet vode značajno je poboljšan.2

 


  1. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/zidjin-srbija-ozelenjavanje-kopovskog-odlagalista-visoki-planiri-i-jezera-robule/  

  2. https://rtvbor.rs/visoki-planiri-i-jezero-robule-uskoro-zeleni/?fbclid=IwAR3BMFoymK4NgbrFlLDIXhWl-BgOZ2n6k1Snf0lvAa7HE6y550i5LkoCCEY  

Leave a Reply

Your email address will not be published.